Harvaanasuttu Lappi ja sen laajat erämaa-alueet luovat vaativan toimintaympäristön pelastushelikopteritoiminnalle. Maantieteellisten olosuhteiden vuoksi Aslak pystyy usein olemaan se yksikkö, joka kohtaa avun tarvitsijan ensimmäisenä, kohtuullisessa ajassa. Pitkien välimatkojen Lapissa autettavat hyötyvät Aslakin tukikohdan hyvästä sijainnista.

Aslakin valmiusaika vaihtelee käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Pyrimme lisäämään valmiusaikaa resurssien mukaan.

Pelastushelikopteri Aslakin lento-operaattorina toimii Lappilainen Heliflite Oy.

Aslakilla on myös maayksikkö, joka toimii miehistön ja kaluston kuljetuksessa. Maayksikkössä on lääkäriauton sekä välttämättömät pelastustoimen aloittamiseksi tarvittavat varusteet. Maayksiköllä suoritetaan hälytystehtäviä silloin, kun se on tarkoituksenmukaisempaa suorittaa autolla helikopterin sijaan.

aslak20kartta1.jpg